“Belønningen for et godt utført arbeid er muligheten til å gjøre mer.”

JONAS SALK

 

 
alexandre-perotto-75274-unsplash.jpg
Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

01. Prosjekt for veitunnel og utvidelse av et vannbehandlingsanlegg i norge

Oversettelse av mer enn 150 000 ord teknisk dokumentasjon fra engelsk og spansk til norsk og omvendt, for å bygge en veitunnel og utvide et vannbehandlingsanlegg. Arbeidet inkluderte layout av all dokumentasjonen på spansk (plantegninger, tekniske datablad for maskiner osv.).

 
Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

02. Vedlikeholds- og reparasjonsprosjekt ved en av de viktigste flyplassene i Tyrkia

Oversettelse fra spansk til engelsk og tyrkisk av all nødvendig dokumentasjon i anbudsfasen av prosjektet, som gjaldt vedlikehold og reparasjon av rullebanen ved en av de viktigste flyplassene i Tyrkia. I gjennomføringsfasen, etter at prosjektet hadde blitt tildelt kunden, ble tjenester slik som tekniske og statsautoriserte oversettelser og tolking av tyrkisk levert i forbindelse med møtene og opplæringskursene som ble avholdt i landet.

Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

03. Jernbaneprosjekt i Tyrkia

Oversettelse av mer enn 250 000 ord for jernbaneprosjektet knyttet til den dypeste undervannstunnelen i verden, som knytter Europa og Asia sammen i Istanbul. Et team bestående av tre oversettere og en korrekturleser ble opprettet for å utføre arbeidet, som teknisk var svært komplekst, i løpet av en og en halv måned.

Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

04.Prosjekt for utvidelse av motorvei i Brasil

Oversettelse fra spansk til portugisisk av mer enn 250 000 ord med dokumentasjon i forbindelse med prosjektet for å doble bredden på kjørebanen på veien mellom to av de viktigste byene sør i Brasil.  Oversettelsen inkluderte både teknisk dokumentasjon og dokumenter om arbeidsrisiko (prosedyrer, tekniske instruksjoner, systemhåndbøker, prosesskart, stategiske prosedyrer, registre og skjemaer tilknyttet forebygging av arbeidsrisiko).

 
jannes-glas-55299-unsplash.jpg
Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

05. Prosjekt for ombygging av to internasjonale flyplasser i Brasil                                                                         

Oversettelse fra spansk til engelsk av mer enn 200 000 ord med dokumentasjon om arbeidene med ombygging av terminalene TPS1 og TPS2 ved to internasjonale flyplasser i landet. Blant annen dokumentasjon ble vedlikeholdsplaner, arbeidsplaner og grunnleggende tekniske opplysninger oversatt. 

 
Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

06. Jernbanenettprosjekt i Italia

Oversettelse fra spansk og engelsk til italiensk av mer enn 60 000 ord, med det tekniske tilbudet og relatert dokumentasjon for tildelingen av kontrakt for å utføre mobile diagnostikkaktiviteter for å påvise defekter og oppbygning av det italienske jernbanenettet. 

Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

07. Oversettelse av juridiske dokumenter (Norge)

Fra 2016 og fram til i dag har mer enn 300 000 ord juridisk dokumentasjon blitt oversatt mellom engelsk, norsk og spansk.

 
Spesialisert + Statsautorisert  oversettelse.png

08. Medisinske undersøkelser

Oversettelse av medisinske undersøkelser fra spansk til engelsk, katalansk, baskisk og galisisk siden 2013, for et ledende konsultasjonsorgan i den medisinske sektoren.

 
DdtpQgcVMAEvO62.jpg
Tolking.png

09. Internasjonalt seminar om universitetenes fremtid

Ansvarlige for tolketjenester, med tjue simultanoversettere for engelsk og portugisisk og to tolker av internasjonalt tegnspråk for et seminar på noen dager om universiteter, der representanter fra universitetssektoren, bedrifter og politikken deltok og som fant sted i mai 2018. Blant deltakerne kan nevnes H.M. kong Felipe, regjeringssjef Mariano Rajoy og Ana Botín, styreleder i Banco Santander.

Tolking.png

10. Internasjonalt medisinsk arrangement

Fra 2012 har vi vært ansvarlige for all simultantolking ved et av de mest betydelige internasjonale medisinske seminarene i Spania, på tre språk: engelsk, italiensk og fransk.

 
Tolking.png

11. Konsekutiv tolking for den kinesiske artisten og regissøren Ai Weiwei

Tolking av alle intervjuer og pressekonferanser for artisten og regissøren Ai Weiwei, fra kinesisk til spansk og omvendt, i forbindelse med visningen av hans film «Human Flow» ved den internasjonale filmfestivalen i Valladolid i 2017.

Tolking.png

12. Generalforsamlinger for aksjonærer                     

Siden 2015 har vi vært ansvarlige for simultanoversettelser på engelsk og/eller spansk tegnspråk (LSE) ved generalforsamlinger for aksjonærer i IBEX-registrerte selskaper som Mapfre, Iberdrola, Endesa, Indra, AENA osv.

Tolking.png

13. Oversettelse for et multinasjonalt selskap ved årlige samlinger

Fra 2012 har vi vært ansvarlige for installasjon av tolkekabiner og oppsett av mikrofoner og lydanlegg for å dekke fire språk (engelsk, tysk, fransk og portugisisk) under et stort spansk multinasjonalt selskaps årlige samlinger.

 
ALQUILER+DE+MATERIAL+T%C3%89CNICO.jpg
Tolking.png

14. Opplæringskurs for et legemiddelfirma

Organisering av opplæringskurs for et japansk legemiddelfirma, som inkluderte oppsett av kabiner, mikrofoner og megafoner samt tolker for russisk, tysk, fransk og italiensk i kombinasjon med engelsk.

 
Teksting og transkripsjon.png

15. Prosjekt for teksting av reklamevideoer for en internasjonal sportskanal

Utarbeidelse og oppsett av teksting av opprinnelig engelskspråklige videoer på arabisk, russisk, japansk, kinesisk, portugisisk, spansk og polsk.

Design og layout.png

16. Design og layout av diverse publikasjoner

Oversettelse til flere språk, design, layout og trykking av årlige publikasjoner for et stort spansk byggefirma (rapport om bedriftens samfunnsansvar, HMS-håndbok, kvalitetshåndbok, rapport om forskning, utvikling og innovasjon, skilter for arrangementer o.l.)