rendered.jpg

Vi er profesjonelle fordi vi får fram det beste i oss

4 .  Leie av teknisk utstyr til arrangementer

 

Arrangement med simultantolking i kabiner

Vi er med på store og mindre arrangementer (internasjonale kongresser, seminarer, interne møter o.l.). Vi vurderer de spesifikke omstendighetene og de ulike tekniske behovene i hvert enkelt tilfelle, og utfører en teknisk undersøkelse sammen med kunden for å fastslå hvilket materiell som vil oppfylle behovene best.

De mest vanlige behovene pleier være:


Kabiner til simultantolking (for 2 eller 3 tolker) som bruker infrarød teknologi fra Bosch (iht. ISO-standarden).

Mottakere av infrarøde signaler på opptil 32 kanaler.

Integrert system med megafoner, lydmiksebord og mikrofoner.

Prosjektører, videomonitorer, plasmaskjermer o.l.

 

Andre tjenester for arrangementer


Video og redigering: Vi gjør opptak fra arrangementet og redigerer og klargjør dem for arkivering eller offentliggjøring.

Lyd: Vi gjør transkripsjon av arrangementet på originalspråket eller på språkene det har blitt tolket til, slik at teksten siden kan publiseres.

Teksting: Vi tar oss av teksting av video fra arrangementet (se avsnittet «Teksting» for mer informasjon).