shutterstock_434316403.jpg

Bedre sammen

3. Tolking

 

Vi har et nettverk av tolker både i spania og i resten av verden, slik at vi kan ledsage kundene våre. Vi har lært av erfaring at man bør ha et eget spesialteam for hvert arrangement. 

Vi vier tid til å velge de beste tolkene som en del av forberedelsene til hvert enkelt arrangement.  Vi har erfaring med koordinering av store, internasjonale arrangementer med mange utfordringer. 

Vi har ti års erfaring med å delta ved disse arrangementene, og svarer raskt og sikkert ved de nye arrangementene vi er med på hvert år. 

 

Simultantolking i kabin

Denne typen tolking er den kundene våre etterspør mest i forbindelse med kongresser, samlinger, generalforsamlinger, konferanser og større og mindre møter, der to eller flere arbeidsspråk benyttes og det ikke er en grense for hvor mange som kan være til stede.

For denne typen simultanoversettelse må man ha et team og teknisk utstyr for dette: kabiner, mottakere og lydutstyr (se «Leie av utstyr»).

 

Konsekutiv (påfølgende) tolking

Med denne tjenesten dekker vi arrangementer av kort varighet, slik som pressekonferanser, premieoverrekkelser, presentasjoner av filmer, intervjuer osv.  Med denne tolkemetoden har tolken et system for å notere ned hva taleren sier, og gjentar umiddelbart etter det som har blitt sagt på ønsket språk. Hvis talen eller foredraget er svært langt, vil man avtale å legge inn små pauser der tolken kommer inn.

I dette tilfellet er det ikke nødvendig med et spesialisert teknisk team for tolkingen, men man bør ta i betraktning at tiden arrangementet tar vil økes med rundt 80 %.


Simultantolking med infoport

Vi bruker dette tekniske systemet for å utføre tolking i sanntid og i bevegelse, der anbefalt antall deltakere er maksimalt 20. 

Vi jobber ofte med dette utstyret ved besøk ved institusjoner, fabrikker, museer o.l.

Man må ha en stresskoffert med mikrofoner og mottakere (se «Leie av utstyr»).

 

Tolking av det internasjonale tegnspråket is («international sign») og av spansk tegnspråk (lse)

Dette er en tjeneste kundene våre etterspør stadig mer i forbindelse med internasjonale kongresser, særlig når de blir direktesendt. Ved internasjonale arrangementer der flere språk brukes og man ikke bare skal tolke til spansk, må man ha tolker som bruker IS, ikke bare LSE.


Hvisket simultantolking

Dette er en type tolking i sanntid som benyttes når en eller to personer ikke snakker det samme språket i et møte, besøk eller intervju. Tolken hvisker innholdet av møtet eller intervjuet til møtedeltakeren, uten at teknisk utstyr er nødvendig.