Captura de pantalla 2019-03-26 a las 12.16.39.png

Kunnskap gjennom erfaring

2. Statsautorisert oversettelse

 

Hos akoté har vi et bredt og variert team av statsautoriserte oversettere som er høyt kvalifiserte og spesialiserte, slik at vi alltid kan dekke våre kunders behov. etter at oversettelsesarbeidet er gjort, signerer og stempler oversetterne våre dokumentene slik at de dermed får samme juridiske gyldighet som originalene.

 

Av erfaringen vår bør samarbeidet med multinasjonale selskaper spesielt nevnes, der vi oversetter all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med overføringer av personale fra et land til et annet. For eksempel:

Arbeidskontrakter / Fødsels- og vielsesattester / Vandelsattester / Akademiske diplomer og vitnemål / Legeerklæringer


Vi hjelper bedrifter i ingeniør- og byggebransjen som konkurrerer i utlandet til å få kontrakter. Hovedsakelig i anbudsfasen utfører vi statsautoriserte juridiske, tekniske og finansrelaterte oversettelser:

Forskjellige slags notarialbekreftede eller tinglyste dokumenter (fullmakter, utnevnelser, ...) / Vedtekter / Årsberetninger og årsregnskaper / Revisjonsrapporter utenom årsregnskapene

Bekreftelse av dekning av sivilrettslig erstatningsansvar / Offisielle bekreftelser av utførelse av arbeider og teknisk assistanse (flyplasser, veier, broer o.l.) / Attester fra skattemyndigheter / ISO-sertifikater / Bekreftelser av registrering i foretaksregister