shutterstock_138508298.jpg

Detaljene er viktige

 

1. Spesialisert oversettelse

 

Teknisk oversettelse: byggeteknikk, flyplassrelatert, arkitektur/bygningsarbeid, fornybar energi osv.


På dette feltet er oversettelsene ofte en del av svært omfattende prosjekter med knappe tidsfrister, der effektivt lagarbeid er nødvendig *(to eller flere oversettere, inkl. korrekturleserrollen). Her drar vi nytte av vår brede og nyttige erfaring med våre kunder i ingeniørbransjen, som har utvidet virksomheten sin til land som Tyrkia, Brasil, Norge og Saudi-Arabia. 

 

Oversettelse av programvare


Disse prosjektene er svært kompliserte, og nøye planlegging og en grundig forhåndsanalyse er nødvendig. Man må følge instruksjoner og/eller eksisterende stilveiledninger under oversettelsen av alle elementene i det grafiske grensesnittet. 

 

Oversettelse for bilbransjen 


Vi oversetter brukerhåndbøker, motorkataloger og kvartalsvise tidsskrifter med fokus på motor. Hvis det skulle være nødvendig, kan Akotés oversettere dra ut til kundenes kontorer for å oversette visse dokumenter som av sikkerhetsgrunner ikke kan sendes ut, slik vi allerede har gjort i mange tilfeller.

 

Finansrelatert oversettelse


For oversettelser av dokumenter tilknyttet denne sektoren må man bruke høyt spesialiserte oversettere.  Vi oversetter regelemessig: årsregnskaper, balanser, årsrapporter, resultatregnskap, revisjonsrapporter, årsberetninger, banksertifikater, kontoutskrifter o.l.
 

 

Medisinsk oversettelse


Vi har en stab av oversettere med utstrakt erfaring innen ulike medisinske spesialområder. I løpet av årene har teamet vårt vokst, og vi kan oppfylle alle våre kunders behov uansett hvilket område innen medisinen det er snakk om. Vi oversetter medisinske undersøkelser, kliniske studier, publiserte artikler fra viktige tidsskrifter, forskningsprosjekter osv. 

 

Juridisk oversettelse


Oversettelsestjenester for stevninger, dommer og all slags dokumentasjon i forbindelse med rettstvister i utlandet der våre kunder er involvert. Vi vet og tar hensyn til at disse oppdragene ofte har strenge leveringskrav som må overholdes, både når det gjelder hvordan og når de skal leveres 

 

Oversettelse for markedsførings- og reklamebransjen


Vi bruker oversettere med kreative profiler til disse oppdragene. De mest vanlige oversettelsene er produktpresentasjoner, pressemeldinger, tidsskriftartikler, kampanjer og markedsføringsmateriell. Vi jobber med mote-, bil-, forsikrings-, matvare- og bankbransjen osv. 

 

Audiovisuell oversettelse


Vi oversetter treatment til reklamefilmer og manus for audiovisuelle produsenter. På samme måte som innen markedsførings- og reklamesektoren, er kreativitet grunnleggende ved oversettelser for den audiovisuelle sektoren.